TUHOLAISPALVELUT

" tuholaistorjunnan erikoisjoukot "

TAVOITTEEMME JA TOIMINTAMME


Olemme onnekkaita että voimme tehdä sitä työtä mistä olemme ylpeitä. Tavoitteenamme on toimia asiakkaidemme liiketoiminnan tukena ja olla heille ylivertainen yhteistyökumppani.

Toimimme valtakunnallisesti mm. elintarvike- lääke- pakkaus - ja paperiteollisuudessa. Asiakkaitamme ovat mm. hotellit, ravintolat, logistiikka-alan yritykset, kiinteistöyhtiöt, tehtaat ja keskusliikkeet. Palvelemme yrityksiä ja yhteisöjä.

Olemme TUKESin rekisteröimä tuholaistorjuntayritys.

TIETOSUOJASELOSTE

21.5.2018

S-Tuholaispalvelut Oy

TIETOSUOJASELOSTE


1 Johdanto

1.1 Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu S-Tuholaispalvelut Oy:n toimintaperiaatteet
ja käytänteet yhtiön toiminnassa kerättävien ja käytettävien henkilötietojen osalta.
Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan ne toimintatavat, joilla voit vaikuttaa
henkilötietojesi käsittelyyn. S-Tuholaispalvelut Oy noudattaa toiminnassaan
Euroopan unionin ("EU") tietosuoja-asetuksen (EU/2016/679) ja muun sovellettavan
tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

1.2 Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää koska tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.
Muutokset astuvat voimaan heti, kun muutettu tietosuojaseloste on päivitetty
internetsivuillemme. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa STuholaispalvelut
Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.tuholaispalvelut.fi Mikäli
jatkat internetsivujemme käyttöä, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen.

2 Rekisterinpitäjä ja sen yhteyshenkilöt


2.1 Tietosuojalainsäädännön määrittelemä rekisterinpitäjä on S-Tuholaispalvelut Oy (y-tunnus
2417731-0, Aseveljentie 1, 02650 Espoo
(myöhemmin "Rekisterinpitäjä").
Tämä tarkoittaa sitä, että olemme vastuussa niistä henkilötiedoista, joita meille annat.

2.2 Yhteyshenkilönä tietosuojaa koskevissa asioissa sekä kohdassa 5.1. tarkoitetun
yhteydenoton yhteystietona toimii ● Lars Schauman 040 4823255 ●
lars.schauman@tuholaispalvelut.fi ●

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja sen oikeusperuste


3.1 Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan alla lueteltuihin tarkoituksiin:

a) Sopimuksen tekemiseksi ja asiakassuhteen luomiseksi
b) Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi
c) Markkinointitarkoituksia varten
d) Laskutusta varten
e) Ostohistorian keräämistä varten
f) Kanta-asiakassuhteen hallinnoimista varten

3.2 Tietojen käsittelyn oikeusperuste:

a) Rekisteröidyn suostumus
b) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuoli
rekisteröity on
c) Käsittely on tarpeen S-Tuholaispalvelut Oy:n lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi
Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
antamansa suostumus milloin tahansa.

3.3 Säilytämme henkilötiedot niin kauan kuin asiakassuhteeseen liittyvien tehtävien
hoitaminen sitä edellyttää. Sopimuksen päättymisen jälkeen 6 kk. Tämän jälkeen
henkilötiedot poistetaan.

3.4 Mikäli kieltäydytte antamasta meille pyydettyjä henkilötietoja, emme valitettavasti voi
tarjota palveluitamme teille.

4 Mitä tietoja käytämme


Käytämme ja säilytämme seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, henkilön
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen
liittyvät vastaavat tiedot. Säilytämme ostohistoriaasi tarjotaksemme sinulle entistä
parempaa palvelua.

5 Rekisteröidyn oikeudet


5.1 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan, muuttamaan tai
korjaamaan mitä tahansa Rekisterinpitäjän käyttämää tai käsittelemää virheellistä tai
harhaanjohtavaa tietoa. Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus pyytää rajoittamaan
tietojen käsittelyä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää
Rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja.

5.2 Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään
koskeviin tietoihin. Mikäli rekisteröity tekee tällaisen pyynnön, rekisteröityä koskevat
tiedot lähetetään rekisteröidylle sähköisesti. Rekisteröidyn esittämään pyyntöön
pyritään vastaamaan niin pian kuin mahdollista.

5.3 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle Rekisterinpitäjän
henkilötietojen käsittelyä koskevista toimista.

5.4 Tässä kappaleessa tarkoitetuissa yhteydenotoissa voi käyttää kohdassa 2.2
mainittuja yhteystietoja.

6 Henkilötietojen siirtäminen


6.1 Tietosuojalainsäädännön sallimissa puitteissa henkilötietoja voidaan siirtää edelleen
Rekisterinpitäjän palveluntarjoajille, yhteistyötahoille ja muille vastaaville
Rekisterinpitäjän toimintaan kiinteästi liittyville tahoille ja laillisten velvoitteiden
täyttämiseksi.

6.2 Henkilötietoja voidaan siirtää edellä mainituissa tilanteissa voimassa olevan
lainsäädännön puitteissa ja siten, että luovutuksista on laadittu sopimus
varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn
tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

6.3 Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle ja säilyttää
sen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, Rekisterinpitäjä
huolehtii riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa
Euroopan komissio on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla. Mikäli
tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka tietosuoja ei ole komission mukaan
riittävällä tasolla, Rekisterinpitäjä ottaa huomioon tietosuojalainsäädännön
vaatimukset ja tietojen siirron vaikutukset rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien
kannalta ja toteuttaa tarvittavat varotoimenpiteet.

7 Henkilötietojen turvaaminen


Rekisterinpitäjä vakuuttaa ryhtyvänsä tarpeellisiin turvatoimiin suojatakseen
henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä,
muuttumiselta/muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tietoja
säilytetään teknisesti turvattuna. Lisäksi Rekisterinpitäjällä on sisäisiä turvatoimia,
joilla varmistetaan, että ainoastaan rajattu määrä ja tietoja tarvitseva henkilöstö
käsittelee henkilötietoja.