PALVELUMME

JYRSIJÄTORJUNNAT

Jyrsijöiden seuranta ja hallinta, uusimpia menetelmiä käyttäen tämänpäivän haasteisiin.

HYÖNTEISTORJUNNAT

Hyönteisten seuranta, hallinta ja tunnistus eri menetelmin.

LINTUTORJUNNAT

Vahinkolintujen karkottaminen, pyydystäminen, sekä tarvittaessa hävittäminen.

LÄMPÖKÄSITTELYT

Luonnonmukainen, torjunta-aineeton menetelmä esim. elintarviketuotantolaitoksiin, hotelleihin jne. Suoritamme puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 standardin mukaista kuumennuskäsittelyä.

RAPORTOINTI

Käytössämme on sähköinen raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaalle kattavan seurannan tiloissa tehtävistä toimenpiteistä, esim. trendianalyysit ja interaktiiviset kartat.

VAHINKOELÄINTORJUNNAT

Pienpetojen hävitykset esim. supikoirat sekä muut vahinkoa aiheuttavat eläimet kuten villisiat ym.